Kycklingar som har kläckts

Nu kläcker vi många av våra egna avelsägg till kycklingar var tredje vecka. Vi gör det så vi har stort urval till nya avelsgrupper men också för att sälja så fler kan ta det av våra kulturraser. I helgen kläcktes det fram Silverudds blå, Gammelsvensk vit leghorn, New Hampshire och ett mindre gäng Bielefelder.

Vi tar ut dem från kläckaren och undersöker dem i ljuset för olika egenskaper och om någon är skadad. Räknar varje ras så vi vet kläckprocenten och sedan får de flytta ut i stallet i en anpassad yta med mycket värmelampor och dragfritt utrymme. Efter cirka 3-4 veckor flyttar de till ett större hägn för att växa upp tills de säljs eller behålls av oss.