Kulturhönsraser

Vad är kulturhönsraser?
Är kulturhönsraser något för mig?
Att avla höns:
Belöning med kulturhönsraser:
Kycklingar:
Självhushållning/hobby eller produktion?
Avelsmaterial:
Våra hönsraser:
Raspersonlighet:


Vad är kulturhönsraser?

Kulturhönsraser är höns som avlades fram på slutet av 1800-talet fram till strax innan 1900-talets slut. Dessa raser var tänkta att producera ägg och kött till jordbruket för att försörja de växande städernas befolkning. Runt 1948 startades tävlingen Chicken of tomorrow som var grunden till dagens moderna värphöns/köttraser som skulle ge ännu mer ägg och kött.

En del kulturhönsraser är bevarade raser från innan Chicken of tomorrow som har bevarats av hönsnördar världen över. I Sverige hade vi dessutom Martin Silverudd som använde de äldre raserna för att skapa nya raser som ger olika äggfärger, samt könsvisande raser som skulle underlätta för producenten och vara ett alternativ till dagens moderna värphöns/köttraser.

Det finns väldigt många olika kulturhönsraser som är olika i utseende, beteende, äggfärger och om de är mycket goda äggläggare eller kombinationsdjur för ägg/kött. För dig som är småskalig producent eller självhushållare är dessa raser ett bra alternativ. De lägger olika mycket ägg men man kan räkna med mellan 180-270 ägg/år. Värpstart är oftast mellan v22-26 beroende på ras och tidigare avel.

Dessa höns är vana vid att vara goda fodersökare och många kulturhönsraser tål vårt svenska klimat mycket bra.


Är kulturhönsraser något för mig?

Det finns oftast en ras som passar just dig beroende på vad du söker. Skaffar du höns för första gången kan det vara bra att köpa några olika raser och se vilka som är just din favorit. Du kan alltid fråga oss så guidar vi dig. Det finns bra fakta och rasbeskrivning hos kulturhönsföreningen , där flera av våra raser är stambokförda.

För oss är det viktigt att hjälpa till och rädda kulturhönsraser innan de försvinner och blir svåra att återskapa för framtida generationer.
Du har ett ansvar att hålla och sprida rasrent avelsmaterial. Ibland kan det vara svårt att få tag på renrasigt avelsmaterial av vissa raser, därför är alla uppfödare som engagerar sig mycket viktiga i bevarandet. För att bevara en ras behöver du kunna ha minst en tupp för att ta nya generationer varje år.


Att avla höns:

När du avlar på renrasiga djur som ärver egenskaper från sina föräldrar kan du styra aveln mot de egenskaper du vill förstärka. Det är därför mycket viktigt att lära sig vad som är viktigt att tänka på. Att bevara är inget svårt men att utveckla rasen tillbaka mot standarden den hade på 1800-talet kräver lite mer kunskap/arbete som fingertestning mm. Alla behövs i bevarandet och har sin plats oavsett ambitionsnivå, men det är bra att vara medveten om möjligheterna.

Vi gör så här:

 • Bred avelsbas där vi kläcker så många avelsägg som vi har möjlighet till.
 • 10- max 20 % av kläckta kycklingar går vidare i avel (sorteras v8,v16,v26 ca).
 • Sorterar fram avelsgrupp 1 och 2, samt reservdjur.
 • Egna avelsägg läggs i kläckaren.
 • Första “egna” generationen och sedan fortsätter vi på detta vis.

Vi avlar för produktion, med rasrena föräldradjur, därför samlar vi under hela året äggstatistik för att få verkliga värpsiffror (från år 2024).

När vi sorterar avelsdjur går vi på flera eller alla av dessa punkter:

 • fingertest
 • äggfärg
 • utseende
 • beteende
 • tidiga tuppar
 • könsvisning
 • vikter

När du börjar avla kommer du tillhöra det eviga lärandet med hönsavel där du aldrig blir färdig men ibland väldigt nöjd.

Tänk på att djuren behöver gå rasrent i 5 veckor utan kontaktmöjlighet till annan ras för att vara garanterat rasrena.


Belöningen med kulturhönsraser:

De lägger ägg under lång tid men börjar avta efter ca 3 år, det finns många olika äggfärger.
Hönsen lever ofta väldigt länge om de behålls friska, 6-8 år är fullt möjligt.
Kulturhönsraser är bra fodersökare och klarar sig på enkelt foder om det endast finns tillgång till det.
Moderegenskaper är ofta väldigt goda.
De klarar oftast kyla och värme väldigt bra.


Kycklingar:

Kycklingar kan ha tidig eller sen fjädersättning vilket utgör olika stort behov av värmelampa.
Överlevnadsgraden brukar vara mycket hög men kan bero på vilka bakterieflora som finns på platsen. Ibland tar det en generation extra för att de ska klara nya bakterier bättre.
Resistensavel leder till att djuren klarar fler smittor än de djur som inte utsätts för smittan och lever i en skyddad miljö. Vi avlar för härdighet och hög motståndskraft.

Vissa av kulturhönsraserna är könsvisande som dagsgamla kycklingar. I de fallen avlar vi för att det ska vara en tydlig könsvisning.


Självhushållning/hobby eller produktion?

Fundera på vad du ska ha hönsen till och vad dina mål är så du inte har orimliga krav på rasen.
Vad du ska ha hönsen till styr oftast valet av hönsraser; de kan vara nätta med hög äggläggning eller kombinationsdjur för oftast lite mindre antal ägg men mycket bättre/mer kött. Tänk på att det kan vara en god idé att kläcka flera gånger per år för att hela tiden ha tillgång till egna ägg.

För produktion behövs en marknad som är villig att betala en högre prisnivå som kulturhönsraser oftast kräver. De kommer aldrig att producera som en modern värp- eller köttras och det är inte meningen, utan det ska vara ett bra alternativ med högre kvalité på produkterna istället. Du får oftast djur som lever längre och lägger bra med ägg i 2-3 år, kan användas för egen avel där du äger avelsdjuren själv eller tillsammans med andra producenter. Vi är delaktiga i kulturhönsföreningens grupp “Nätverk för kulturhönsföretagare” där vi kan stärka varandra och gemensamt arbeta för att skapa en plats för kulturraserna som produktionsdjur igen.

Tänk på att kulturhönsraser kan korsas mot varandra för att få förstärkta egenskaper i första generationen. Vi provar olika kombinationer för utvärdering varje år.


Avelsmaterial:

Det kan skilja på vilket avelsmaterial du får tag på från olika uppfödare, detta beroende på vad den personen har avlat på för egenskaper. Du kan få tag på ursprungsmaterial som är en bra start för vidare avel där du själv kan styra riktning. En annan uppfödare har avlat på produktion i flera generationer vilket gör att du får en mer färdig grupp att fortsätta med. Inget av det är rätt eller fel utan erbjuder olika saker. Vi avlar däremot för produktion där rasens producerande egenskaper (ägg och/eller kött) ska lyftas fram.

Tänk på att bakomliggande inkorsning kan visa sig först efter 2-3 generationer, detta har vi själva råkat ut för.


Våra hönsraser:

Foto Ras Syfte Vuxen vikt Äggfärg Äggstorlek Antal ägg/år Temperament Klimat Användning & noteringar

Silverudds Blå Ägg 2,5/1,5 kg Grön Medium – Large Väldigt bra 220-250 Pigg Tål kyla & värmetålig Mycket bra fodersökare

Gammelsvensk Vit Leghorn Ägg 2/1,5 kg Vit Medium – Large Strålande 220-250 Livlig Svårt för kyla & värmetålig Mycket bra fodersökare

New Hampshire Ägg/Kött 4/3 kg Ljusbrun Medium Bra 200-240 Lugn Tål kyla & värmetålig Mycket bra fodersökare

Plymouth Rock Ägg/Kött 4,5/3,5 kg Ljusbrun Medium Bra 200-240 Lugn Tål kyla & värmetålig Könsvisand

 

Fler bilder finns även på Instagram livetitaghul

Raspersonlighet:

Silverudds blå (stambokförd)
Pigg ras som är självständig, påhittig och mycket bra fodersökare. Bra äggläggare (även på vintern) som lägger stora gröna ägg i olika nyanser (gentestad avelsgrupp – homozygota).

Gammelsvensk vit leghorn (stambokförd) 
En nyfiken och livlig ras med en lätt kropp. Mycket bra äggläggare vid rätt förhållanden (köldkänsliga) som lägger stora vita ägg.

New Hampshire (stambokförd) 
En lugn kombinationsras med vacker brun färg med ljus krage. Är något mindre än Plymouth Rock men väl värd att användas till både kött och ägg för självhushållaren.

Plymouth rock (omstart 2024) 
En mycket lugn höna och tupp men större i kroppsstorleken. Har utsökt kött och värper ok med ljusbruna ägg i mellanstorlek. Perfekt för självhushållaren och småskaliga köttproducenter.