Småskalig fjäderfäuppfödning

Hönsraser

För oss är det viktigt att ha höns med olika egenskaper och fördelar. Vi har både kombinationsraser men också värpraser.

Avelsarbete

Vi avlar för produktion av ägg och kött utifrån vad rasen har gjort förr. Många raser har tappat sina egenskaper av mindre selekterad avel under lång tid.

Ägg att äta

Vi har gårdsägg med karaktär från främst de raser vi avlar på. Vi säljer på Reko Falkenberg, Varberg och lokala marknader men vi har en äggbox på gården för självbetjäning.


Copyright 2023 – Tåghults Gård